.

Od wieków w i różnych kulturach posiłki były związane z poznawaniem nowych ludzi lub z zacieśnianiem starych znajomości..